خط

خط رسمی این منطقه “خط فارسی ” است علاوه بر خط فارسی از زمانهای بسیار قدیم هر خانواده برای محاسبه اعداد و ارقام و اوزان خط خاصی بکار می برد که به خط “سیاق” معروف است در گذشته این خط توسط روحانی ها و ملاها در مکتب خانه ها همراه با مقداری از سوره های قرآن به پسران و دختران آموخته می شد . این خط که با خط عددی پهلوی شباهت زیادی دارد امروزه مورد استفاده قرار ندارد .

دیدگاهتان را بنویسید