کرش سنگی

به دستگاهی که در آن انگور را طی مراحلی به «شیره» تبدیل می کنند، کرش گفته می‌شود در کوههای استهبان کرش های فراوانی قرار دارد، که از همه جالبتر و دیدنی تر کرش سنگی است که در کوه «توده= تودج» نزدیکی «بیلوBAYALU»، واقع است…

پاتیل، آب سنگ، انگور اشکن، تار و … در دل کوه کنده اند و به شیره پزی مشغول بوده اند.

دیدگاهتان را بنویسید