آب و هوا

تغییر ریزش برف و باران سالانه، از خصلتهای طبیعی و کهن منطقه استهبان بشمار می آید… آب و هوا ی شهرستان استهبان به طور کلی معتدل  ( در تابستان ۲۶+  و در زمستان ۴-) میزان متوسط بارندگی سالیانه ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلی متر در نوسان است و ارتفاع از سطح دریا  ۱۷۴۷ متر فاصله هوایی از تهران ۷۷۷ کیلومتر و بلندی کوه جنوبی آن ۱۸۵۰ متر است.

منابع آب منطقه را چشمه، قنات و رودخانه تشکیل می‌دهند. رودخانه‌های این شهرستان فصلی اند و در اسفند و فروردین ماه سالهای پر باران از ارتفاعات جنوبی مشرف به شهرستان سرچشمه گرفته و با گذشتن از غرب شهر به سوی شمال، روستاهای خیر، جاری می‌شوند و در آنجا به دریاچه بختگان می‌ریزند. رودخانه های «فتح آباد» و «عباس آباد» از این نمونه‌اند رودخانه «رودبار» (روستائی در نزدیکی ایج) تنها رودخانه دائمی منطقه است که از کوههای «بوخون نیریز» سرچشمه می‌گیرد و با مشروب کردن روستاهای ناحیه رودبار به منطقه داراب وارد می‌شود شاید همین تفاوت آب و هوایی این منطقه بوده که باور افسانه مانندی را که (خواندمیر) در حبیب السیر بیان می‌کند موجب شده‌است وی در کتابش می‌نویسد: «در شبانکاره(شرق فارس شامل دارابگرد، ایگ و اصطهبانات و توابع آنها)چشمه‌ای است که در آنجا بقدر دو سه آسیاب آب بیرون می‌آید و مدت سی سال آب آن در جریان و سی سال دیگر انقطاع می‌یابد چنانکه قطره‌ای آب در آن نتوان یافت».

نظرات (3)

دیدگاهتان را بنویسید