• استهبان - باغ جوزا

 • آبشار استهبان

 • انجیرستان استهبان

 • استهبان - امامزاده پیر مراد

 • استهبان – لای تاریک

 • استهبان – چارچه

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

خط

خط رسمی این منطقه “خط فارسی ” است علاوه بر خط فارسی از زمانهای بسیار قدیم هر خانواده برای محاسبه اعداد و ارقام و اوزان خط خاصی بکار می برد که به خط “سیاق” معروف است در گذشته این خط توسط روحانی ها و ملاها در مکتب خانه ها همراه با مقداری از سوره های قرآن به پسران و دختران آموخته می شد . این خط که با خط عددی پهلوی شباهت زیادی دارد امروزه مورد استفاده قرار ندارد .

دیدگاهتان را بنویسید