نژاد ، زبان ، دین و مذهب

مردم استهبان دارای نژاد آریایی ، زبان فارسی ، دین اسلام و مذهب دوازده امامی می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید