• استهبان - باغ جوزا

 • آبشار استهبان

 • انجیرستان استهبان

 • استهبان - امامزاده پیر مراد

 • استهبان – لای تاریک

 • استهبان – چارچه

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

نژاد ، زبان ، دین و مذهب

مردم استهبان دارای نژاد آریایی ، زبان فارسی ، دین اسلام و مذهب دوازده امامی می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید