• استهبان - باغ جوزا

  • آبشار استهبان

  • انجیرستان استهبان

  • استهبان - امامزاده پیر مراد

  • استهبان – لای تاریک

  • استهبان – چارچه

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

روزه کله گنجشکی

کودکی که هنوز به سن تکلیف نرسیده و سحر همراه خانواده بیدار می شد و سحری می خورد و دلش میخواست روزه بگیرد ولی طاقت نمی آورد و معمولا” در نزدیکی های ظهر روزه خود را می شکست و مقدار کمی غذا می خورد ، شهرت داشت که روزه ی کَلَّه بِجِکو ( کله گنجشکی ) گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید