• استهبان - باغ جوزا

 • آبشار استهبان

 • انجیرستان استهبان

 • استهبان - امامزاده پیر مراد

 • استهبان – لای تاریک

 • استهبان – چارچه

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

روزه کله گنجشکی

کودکی که هنوز به سن تکلیف نرسیده و سحر همراه خانواده بیدار می شد و سحری می خورد و دلش میخواست روزه بگیرد ولی طاقت نمی آورد و معمولا” در نزدیکی های ظهر روزه خود را می شکست و مقدار کمی غذا می خورد ، شهرت داشت که روزه ی کَلَّه بِجِکو ( کله گنجشکی ) گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید