• استهبان - باغ جوزا

 • آبشار استهبان

 • انجیرستان استهبان

 • استهبان - امامزاده پیر مراد

 • استهبان – لای تاریک

 • استهبان – چارچه

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

رمضان در فرهنگ مردم استهبان

از گذشته های دور مردم استهبان متدّین و به دیانت نامور بوده اند و فرایض دینی خود را به نحو احسن انجام میداده اند و حتی به پیشواز آن می رفته اند و با عشق و علاقه آمادگی خود را برای برگزاری هر چه بهتر آن اعلام می داشته اند

دیدگاهتان را بنویسید