رمضان در فرهنگ مردم استهبان

از گذشته های دور مردم استهبان متدّین و به دیانت نامور بوده اند و فرایض دینی خود را به نحو احسن انجام میداده اند و حتی به پیشواز آن می رفته اند و با عشق و علاقه آمادگی خود را برای برگزاری هر چه بهتر آن اعلام می داشته اند

دیدگاهتان را بنویسید