زمین شناسی و معادن

از لحاظ زمین‌شناسی، خاک این ناحیه رسوبی و مخلوط با ماسه و آهک می باشد؛ که در دشتها از مقدار ماسه کاهش می یابد. بطور کلی جنس خاک در استهبان ریز بافت و دارای پودرهای گچ و آهک می‌باشد و ساختمان فیزیکی چندان خوبی ندارد…
در منطقه استهبان، معادن سنگ مرمریت، چینی و سیاه، وجود دارد که در استهبان، خیر، رونیز و ایج متراکم می باشند، از این منابع تنها معدن سنگ رونیز، مورد بهره برداری و در امر صنایع ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد. در رودبار ایج، معدن منگنز شناسایی شده، ولی هنوز به مرحله بهره برداری و استخراج قرار نگرفته است…
معادن نفت نیز در ناحیه «دم تنگ»، حدود ده کیلومتری غرب شهرستان استهبان، از مقادیر قابل توجهی نفت سبز برخوردارند و رگه‌های طلا نیز به مقدار کم، در خاکهای ناحیه رودبار پیدا شده‌اند. معادن سنگ و گچ و آهک به وفور در منطقه استهبان، پراکنده‌ هستند و مورد بهره برداری واقع شده اند. (خاک رس استهبان، که بهترین خاک سرامیک منطقه‌ استهبان می‌باشد، بندرت توسط صنعت گران سرامیک شهرستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمک دریاچه بختگان، نیز در ناحیه خیر، مورد استفاده روستانشینان است)

دیدگاهتان را بنویسید