• استهبان - باغ جوزا

 • آبشار استهبان

 • انجیرستان استهبان

 • استهبان - امامزاده پیر مراد

 • استهبان – لای تاریک

 • استهبان – چارچه

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

جمعیت

جمعیت کل شهرستان برابر باسرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۶۹۹۷۸ نفر می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید