وسعت

با ۱۷۶۷ متر ارتفاع از سطح دریا و ۲۶۵۲ کیلومتر مربع وسعت، با این شرایط شهر استهبان در دشتی قرار دارد که توسط کوهها احاطه شده است. از این شهر مدار ۲۹ درجه و ۸ دقیقه عرض شمالی و ۵۹ درجه و ۳ دقیقه طول شرقی می‌گذرد. جاده کوهستانی شرق شهرستان به طول ۳۵ کیلومتر عامل ارتباط آن با نیریز است، جاده غربی شهرستان به طرف شیراز از دشتهای به هم پیوسته گرده و رونیز می‌گذرد. و در محدوده تنگ کرم به جاده شیراز – فسا می‌پیوندد. این جاده تا شیراز ۱۷۵ کیلومتر طول دارد فاصله استهبان با سروستان ۹۵ کیلومتر ، با فسا ۶۵ کیلومتر و نی ریز ۳۵ کیلومتر و داراب ۷۵ کیلومتر نیز می باشد کل مساحت شهرستان استهبان ۶۰% کوهستان ، ۱۰% جنگل و ۳۰% جلگه پوشیده شده است. آب و هوای شهرستان استهبان به طور کلی معتدل ( در تابستان ۲۶+ و در زمستان ۴-) میزان متوسط بارندگی سالیانه ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلی متر در نوسان است و ارتفاع از سطح دریا ۱۷۴۷ متر فاصله هوایی از تهران ۷۷۷ کیلومتر و بلندی کوه جنوبی آن ۱۸۵۰ متر است.

دیدگاهتان را بنویسید