• استهبان - باغ جوزا

 • آبشار استهبان

 • انجیرستان استهبان

 • استهبان - امامزاده پیر مراد

 • استهبان – لای تاریک

 • استهبان – چارچه

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

چنار محله تیرونجان

در میدان محله تیرونجان چنار تنومند و کهنسالی وجود دارد، که نسبت کاشت آن را به یزدیها می‌دهند که در اواخر سلسله صفویه و در دوران زندیه به استهبان آمده اند، تا علاوه بهر حفر قنوات «خیر» به ساختن ابنیه و اماکن مقدسه، از قبیل ساختمان پیرمراد و حمام کزمان بپردازند. در مجاورت همین چنار، مسجدی زیبا بنا نموده اند که ویژگی های سبک معماری یزد در آن مشاهده می شود

دیدگاهتان را بنویسید