برکه صفی یل سفید – صفویه

در استهبان بنا به اقتضای طبیعت و سخت کوشی مردم در دل کوهها، آب انبارهای بسیاری بنا شده است. یک از این آب انبارها، که در نیم فرسنگی خاور استهبان در کنار جاده استهبان- نی ریز قرار دارد، «برکه صفی» می باشد که در اصطلاح و گویش مردم «برکه سفید»، خوانده می شود…

دیدگاهتان را بنویسید