استخر حاج میرزا صادق معزی حسینی استهبان

در ابتدای دامنه کوه جنوبی استهبان، که مشرف به شهر می‌باشد استخر بسیار زیبا و بزرگی به شعاع تقریبی ۱۰ گز قرار دارد، که به گویش مردم استهبان «سلخ حاجی مصدق» مشهور است. سازنده آن حاج میرزا صادق حسینی (معزی) (۱۲۴۴-۱۳۱۳ ه ق) است که میرزا حسین فسایی در صفحه ۱۲۸۵ فارسنامه ناصری از ایشان به نیکی یاد می کند . این استخر مورد استفاده عموم بود ولی در حال حاضر در اختیار اداره آموزش و پرورش استهبان قرار دارد و آب آن صرف باغی می شود که باز به دست حاج میرزا صادق احداث شده است.

استخر حاج میرزا صادق معزی حسینی استهبان

دیدگاهتان را بنویسید